Locked out of heaven

Tab Locked out of heaven – Bruno Mars

Clip guitar solo Locked out of heaven – Sungha Jung

♪♪ Lyric: Locked out of heaven – Bruno Mars ♪♪

One, two, one, two, three
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Never had much faith in love or miracles (miracles) uh!
Never wanna put my heart on the line, uh!
But swimming in your water is something spiritual (spiritual) uh!
I’m born again every time you spend the night, uh!
‘Cause your sex takes me to paradise
Yeah your sex takes me to paradise
And it shows, yeah, yeah, yeah
‘Cause you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Yeah you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
You bring me to my knees
You make me testify, uh!
You can make a sinner change his ways, uh!
Open up your gates ’cause I can’t wait to see the light, uh!
And right there is where I wanna stay, uh!
‘Cause your sex takes me to paradise
Yeah your sex takes me to paradise
And it shows, yeah, yeah, yeah
‘Cause you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Yeah you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah
Can I just stay here?
Spend the rest of my days here?
Oh oh oh oh, yeah, yeah, yeah
Can’t I just stay here?
Spend the rest of my days here?
‘Cause you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Yeah you make me feel like, I’ve been locked out of heaven
For too long, for too long
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!

Download  Locked out of heaven Guitar Tab – Bruno Mars tại chiasetab.com

Download PDF Tab Download GP5 Tab

Không còn mùa thu

Tab guitar solo Không còn mùa thu

Clip Guitar Tab Không còn mùa thu

♪♪ Lyric: Không còn mùa thu♪♪

 

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Tải về miễn phí tab guitar pro Không còn mùa thu tại chiasetab.com

Download PDF Tab Download GP5 Tab

It will rain – Bruno Mars

Tab guitar solo It will rain – Bruno Mars

Clip guitar solo It will rain – Sungha Jung

♪♪ Lyric: It will rain – Bruno Mars ♪♪

If you ever leave me baby,
Leave some morphine at my door
‘Cause it would take a whole lot of medication
To realize what we used to have,
We don’t have it anymore.
There’s no religion that could save me
No matter how long my knees are on the floor
Ooh so keep in mind all the sacrifices I’m makin’
Will keep you by my side
Will keep you from walkin’ out the door.
‘Cause there’ll be no sunlight
If I lose you, baby
There’ll be no clear skies
If I lose you, baby
Just like the clouds
My eyes will do the same, if you walk away
Everyday it will rain
I’ll never be your mother’s favorite
Your daddy can’t even look me in the eye
Ooh if I was in their shoes, I’d be doing the same thing
Sayin there goes my little girl
Walkin’ with that troublesome guy
But they’re

Tải về miễn phí tab guitar pro It will rain – Bruno Mars tại chiasetab.com

Download PDF Tab Download GP5 Tab